smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
21คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกอง15 ก.ค. 2563
22คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.ค. 2563
23คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและออกคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายเจ้า8 ก.ค. 2563
24ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 ก.ค. 2563
25ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
26ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
27ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
28ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
29ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
30ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขยายระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา30 มิ.ย. 2561
31ประกาศ กำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลขัวมุง11 มี.ค. 2559

|< << 12

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 29 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61