smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA
ลำดับรายการวันที่
1การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อทบทวน และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)2 ก.พ. 2566
2การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่อง การใช้ประโยชน์ทางเดินบนพนังกั้นน้ำปิงหน้าบ้านนางวัชรี โสมวงค์22 ธ.ค. 2565
3การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 เม.ย. 2565
4แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ ขัวมุงต้องมีน้ำ Phase 125 พ.ค. 2564
5แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 256425 พ.ค. 2564
6การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)30 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
9,671
ปีนี้
73,079
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
373,408
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 114 191 1,047 9,671 73,079 58,670 373,408 3.233.221.90