smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลขัวมุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)3 เม.ย. 2566
2สถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษี กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
3สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
4สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
5สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
6สถิติการให้บริการงานแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
7สถิติการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
8สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
9สถิติการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
10สถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษี กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
11สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
12สถิติการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
13สถิติการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
14สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
15สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
16สถิติการให้บริการงานแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
17สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)11 ต.ค. 2564
18สถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษี กองคลัง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)8 เม.ย. 2564
19สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)8 เม.ย. 2564
20สถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)8 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 38 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61