smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 ม.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง1 ก.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ก.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ก.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ก.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต1 ก.ค. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 ม.ค. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม21 ม.ค. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ม.ค. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง21 ม.ค. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม21 ม.ค. 2564
18มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 ม.ค. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ม.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
8,433
ปีนี้
18,362
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
318,691
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 238 238 8,433 18,362 58,670 318,691 34.232.62.64