smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 6 มิ.ย. 256623 มิ.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 6 มิ.ย. 2566
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 6 ก.พ. 2566
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 26 ก.ย. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 22 ก.ย. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 13 ก.ย. 2565
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 256529 ส.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 15 ส.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 6 มิถุนายน 25656 ก.ค. 2565
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน 25656 มิ.ย. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน 25656 มิ.ย. 2565
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256528 เม.ย. 2565
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 14 ธันวาคม 2564 28 ก.พ. 2565
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 256414 ธ.ค. 2564
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 256425 ส.ค. 2564
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 14 ส.ค. 2564
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 25645 ก.ค. 2564
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงครั้งแรก8 มิ.ย. 2564
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2564 วันที่ 29 มกราคม 256329 ม.ค. 2564
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 256324 พ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 24 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61