smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.256514 มี.ค. 2565
2เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554) ยกเลิกใช้ พ.ศ. 2559 แทน9 พ.ค. 2564
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
5เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
6เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
7เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
8เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25613 ธ.ค. 2561
9เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25613 ธ.ค. 2561
10เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256016 ม.ค. 2561
11เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256017 ก.ย. 2560
12เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
13เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
14เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (หยอดเหรียญ) พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
15เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 255412 พ.ย. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
11,818
เดือนที่แล้ว
6,296
ปีนี้
52,728
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
353,057
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 39 167 11,818 6,296 52,728 58,670 353,057 3.236.237.61