smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง1 พ.ค. 2566
2คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.พ. 2566
3คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่น1 ก.พ. 2566
4คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง1 ก.พ. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล5 ต.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการพิจารณาตามนโบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล5 ต.ค. 2565
7คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง3 ต.ค. 2565
8คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง2 พ.ค. 2565
9คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
10คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
11คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่น8 มี.ค. 2565
12คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง8 มี.ค. 2565
13 คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง30 ก.ย. 2564
14คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล30 มิ.ย. 2564
15คำสั่งเทศบาสตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น30 มิ.ย. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2564
19คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกอง15 ก.ค. 2563
20คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,648
เดือนที่แล้ว
4,077
ปีนี้
24,849
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
325,178
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 85 109 2,648 4,077 24,849 58,670 325,178 3.239.8.7