smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA
ลำดับรายการวันที่
1 คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล4 ก.ย. 2566
2คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่น4 ก.ย. 2566
3คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง1 พ.ค. 2566
4คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.พ. 2566
5คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่น1 ก.พ. 2566
6คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง1 ก.พ. 2566
7ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล5 ต.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการพิจารณาตามนโบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล5 ต.ค. 2565
9คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง3 ต.ค. 2565
10คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง2 พ.ค. 2565
11คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
12คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
13คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่น8 มี.ค. 2565
14คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลขัวมุง8 มี.ค. 2565
15 คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง30 ก.ย. 2564
16คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล30 มิ.ย. 2564
17คำสั่งเทศบาสตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น30 มิ.ย. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
9,671
ปีนี้
73,079
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
373,408
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 114 191 1,047 9,671 73,079 58,670 373,408 3.233.221.90