smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 25677 ก.พ. 2566
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256617 ม.ค. 2566
3ประกาศอำเภอสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [9 พ.ย. 2565
4ประกาศอำเภอสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25656 ก.ย. 2565
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256518 ก.ค. 2565
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256517 พ.ค. 2565
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 21 เม.ย. 2565
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 256521 เม.ย. 2565
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256528 ก.พ. 2565
10ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
11ประกาศอำเภอสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256410 ก.ย. 2564
12คำสั่งอำเภอสารภี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาตำบลขัวมุง4 มิ.ย. 2564
13ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25644 มิ.ย. 2564
14ประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล4 มิ.ย. 2564
15ประกาศอำเภอสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง ครั้งแรก31 พ.ค. 2564
16การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256311 ก.พ. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
8,433
ปีนี้
18,362
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
318,691
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 34 238 238 8,433 18,362 58,670 318,691 34.232.62.64