smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด






ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA




1
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
04 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
 เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองคลัง)
 โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2566 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-429-622
01 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
27 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคมและพื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปล่อยโคมลอยได้ 2 วัน 27-28 พ.ย.66 ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยมี 6 อำเภอ 39 ตำบลห้ามปล่อยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ประชาชนสามารถทำการปล่อยโคมได้เพียง 2 วันเท่านั้น คือ วันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเล็ก จะอนุญาตให้ปล่อยโคมควันหรือว่าวฮมได้เฉพาะเวลา 10.00-12.00 น. ส่วนโคมลอยและโคมไฟ อนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะเวลา 19.00-01.00 น. ส่วนในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแห่ขบวนกระทงใหญ่ ทั้งนี้ โคมลอยที่จะปล่อยนั้นต้องเป็นโคมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน มผช.808/2552 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง มีปริมาณเชื้อเพลิงไม่เกิน 55 กรัม ใช้เวลาในการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ และส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงต้องยึดติดกับเชือกทนไฟหรือลวดอ่อน พร้อมระบุชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต และคำเตือนติดกับตัวโคมลอยด้วยกำหนดให้ปล่อยโคมลอยและโคมไฟได้เฉพาะเวลา 19.00-01.00 น. แต่ไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมควัน หรือว่าวฮม โดยเน้นย้ำว่า ต้องปล่อยในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตแล้วเท่านั้น
ที่สำคัญ คือ ห้ามผูกพลุ ดอกไม้ไฟ ประทัดไปกับโคมในขณะปล่อยเด็ดขาด ผู้ที่ฝ่าฝืนการจุดและปล่อยโคมลอยโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากปล่อยโคมทำให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
 
 
 
 
22 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
21 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ::  จากโรงเรียนสารภีวิทยาคม เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พ.ย.66 นี้

14 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::   ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณี  ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
???????? ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณี ????????
" ยี่เป็ง ตำบลขัวมุง "
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานหน้าวัดขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
???? ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรม ????
???? การประกวดนางนพมาศ
???? การประกวดกระทงฝีมือ
???? การแข่งขันมวยทะเล
???? การแสดงรำวง
???? การประกวดนางฟ้าจำแลง
???? การแข่งขันจับหมูน้อย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ติดตามกิจกรรมได้ที่ : เพจเทศบาลตำบลขัวมุง และเพจกองการศึกษา ทต. ขัวมุง
10 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  กำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่และกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
09 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำรวจเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไฟฟ้าเพื่อเกษตรกร” และ โครงการ “ไฟฟ้าชุมชน”,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
????1.โครงการ “ไฟฟ้าเพื่อเกษตรกร”
โดยจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (เล่มเขียว)
????เกษตรกรไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน/เครื่อง สำหรับแบบรถเข็น
(เกษตรกรเป็นผู้จัดหารถเข็น)
????เกษตรกรไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน/เครื่อง สำหรับแบบลากจูง
(เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปั๊มน้ำ ท่อสูบน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำ)
????2.โครงการ “ไฟฟ้าชุมชน”
โดยจะสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชน และหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า
 
โดย Download แบบสำรวจความต้องการ และเอกสารเงื่อนไขคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่
แบบสอบถามไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
????????แบบสำรวจข้อมูลโครงการ "ไฟฟ้าชุมชน“ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า????????กรอกแบบสำรวจตาม QR code ด้านล่าง
????????แบบสำรวจข้อมูลโครงการ "ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร“ ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ????????กรอกแบบสำรวจตาม QR code ด้านล่าง
.
***ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ นะครับ***
.
 
 
07 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

01 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

01 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

01 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
01 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคมและพื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคม และพื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด

01 พฤศจิกายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 45  (673 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
9,671
ปีนี้
73,079
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
373,408
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 121 191 1,047 9,671 73,079 58,670 373,408 3.233.221.90