smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นหรือเพิ่มบัญชีทาง ไลน์ แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางช่องทางออนไลน์,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เทศบาลตำบลขัวมุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในการให้บริการเเจ้งซ่อมไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น app แจ้งซ่อมไฟฟ้า เพียงแสกน QR Code ของแอปพลิเคชั่น แจ้งซ่อมไฟฟ้า (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS , Android)

2.หรือเพิ่มบัญชี line official Account  ,ID line @452gfzfp (กองช่าง เทศบาลตำบลขัวมุง)

 

29 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
25 พฤษภาคม 2566

 ข่าวประชาสัมพันธ์ :: วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น #พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ #เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมด
24 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  การเลิกสูบบุหรี่ ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
24 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
19 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
10 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  "อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง",เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
7 พ.ค. 66 เลือกตั้งล่วงหน้า และ 14 พ.ค. 66 นี้
????อีกทางเลือกที่สะดวก????
คนพิการสามารถใช้ "แอปบัตรคนพิการ" แทนการพกบัตรประจำตัวคนพิการ
เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
????และอีก 2 แอปพลิเคชัน คือ “ThaiD” และ “DLT QR LICENCE” สามารถใช้แสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เช่นกัน
03 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อห้ามวันเลือกตั้ง-เลือกตั้งล่วงหน้า,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

วันอาทิตย์ที่7 พฤษภาคม วันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันอาทิตย์ ที่14 พฤษภาคม วันเลือกตั้งทั่วไป..

ข้อห้ามวันเลือกตั้ง-เลือกตั้งล่วงหน้า

ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 6 พ.ค. ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 7 พ.ค. และ
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 13 พ.ค. ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 14 พ.ค.

03 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
02 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร
ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค
ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง
.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา กาบัตรเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
02 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 วิธีป้องกันและดูแลสุขภาพ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
28 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
26 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรคอุจาระร่วง รวมทั้งอาการ และวิธีป้องกันโรคอุจาระร่วง ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
26 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 40  (595 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
2,648
เดือนที่แล้ว
4,077
ปีนี้
24,849
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
325,178
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 93 109 2,648 4,077 24,849 58,670 325,178 3.239.8.7