smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA


ลำดับรายการวันที่
1การขอขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (3)21 มี.ค. 2559
2การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (1)21 มี.ค. 2559
3การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (3)21 มี.ค. 2559
4การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด (3)21 มี.ค. 2559
5การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (2)21 มี.ค. 2559
6การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (3)21 มี.ค. 2559
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (4)21 มี.ค. 2559
8การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2)21 มี.ค. 2559
9การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2021 มี.ค. 2559
10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)21 มี.ค. 2559
11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (3)21 มี.ค. 2559
12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (1)21 มี.ค. 2559
13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (1)21 มี.ค. 2559
14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (1)21 มี.ค. 2559
15การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ (1)21 มี.ค. 2559
16การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ (2)21 มี.ค. 2559
17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1)21 มี.ค. 2559
18การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (1)21 มี.ค. 2559
19การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1)21 มี.ค. 2559
20การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง21 มี.ค. 2559

1234  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,275
ปีนี้
36,092
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
215,484
ไอพี ของคุณ
3.235.227.117
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 130 131 0 5,275 36,092 53,234 215,484 3.235.227.117