ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี


รายการวันที่
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น08 ธันวาคม 2558

 [1]