smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกเหนือ ห11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนก12 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้28 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราช09 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 เลียบลำเหมืองพญาคำ)17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-bidding)08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาเก็บขยะ ปีงบประมาณ 2563)07 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรือง ขายทอดตลาด11 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (e-bidding)15 พฤศจิกายน 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256326 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว21 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)14 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในพื้นที่ตำบลขัวมุง จำนวน 6 โครงการ05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านป่าเดื่อ22 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพประจำตำบลขัวมุง ครั้งที่ 212 พฤษภาคม 2554
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา11 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ20 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท27 พฤศจิกายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน 20 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256308 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร17 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ) 06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 1006 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้างเทศบาลตำบลขัวม28 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.223 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (ต่อเนื่อง) ลงลำเหมืองผึ้ง23 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) 23 กรกฎาคม 2561
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงพร้อมห้องประชุม ๒ ชั้น 25 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคา,ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประส20 กุมภาพันธ์ 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 64 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)20 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256420 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256422 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256413 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256429 เมษายน 2564
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 64 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)27 เมษายน 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,275
ปีนี้
36,092
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
215,484
ไอพี ของคุณ
3.235.227.117
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 130 131 0 5,275 36,092 53,234 215,484 3.235.227.117