ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-la14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-bidding)08 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256308 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาเก็บขยะ ปีงบประมาณ 2563)07 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรือง ขายทอดตลาด11 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยท15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (e-bidding)15 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรป17 กันยายน 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ) 06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 1006 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้างเทศบาลตำบลขัวม28 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.223 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (ต่อเนื่อง) ลงลำเหมืองผึ้ง23 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd23 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร23 กรกฎาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)19 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ15 มิถุนายน 2561

 [1]  2  3  4  5 .....