smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมขนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าร้านพรประสงค์) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ ตำบลขัวมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 2 ตำบลขัวมุง17 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้านฯ หมู่ 5 ซอย 6 ข้างวัดขัวมุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงปกติถนนในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ในเขตรับผิดชอบของทต.ขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่่ต.ขัวมุง14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงปกติถนนในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2565
ยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศครั้งที่ 2)31 พฤษภาคม 2565
ยกเลิกประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ซาก และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไปฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ม.4 เชื่อม ม.326 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.9 เลียบลำเหมืองพญาคำ09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคสล.ม.6 ซอยข้างทต.ขัวมุง23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) พร้อมขยาย09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256326 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว21 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)14 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในพื้นที่ตำบลขัวมุง จำนวน 6 โครงการ05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านป่าเดื่อ22 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพประจำตำบลขัวมุง ครั้งที่ 212 พฤษภาคม 2554
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 22 มีนาคม 2566
ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 พฤศจิกายน 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนม.4 เชื่อมม.330 ธันวาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจรา11 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9 เลียบลำเ20 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 ซอยข้างท27 พฤศจิกายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้าน 20 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256308 พฤศจิกายน 2562
ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร17 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ) 06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 1006 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้างเทศบาลตำบลขัวม28 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.223 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (ต่อเนื่อง) ลงลำเหมืองผึ้ง23 สิงหาคม 2561
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของเทศบาลตำบลขัวมุง08 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง08 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ของศพด.ต.ขัวมุง10 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256609 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 66 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)17 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256517 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ของศพด.ต.ขัวมุง17 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของศพด.ต.ขัวมุง19 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256514 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของศพด.ต.ขัวมุง25 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256525 พฤศจิกายน 2565
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 65 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)25 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256520 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256523 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256526 สิงหาคม 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
238
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
8,433
ปีนี้
18,362
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
318,691
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 34 238 238 8,433 18,362 58,670 318,691 34.232.62.64